Een lange levensduur en hoge veiligheid van gebouwen en objecten in de publieke ruimte is cruciaal. NelfKoopmans helpt overheidsinstellingen als provincies, gemeenten en ook water- telecom- en energiebedrijven met inspectie, advies en onderhoudsplannen (resultaatgericht samenwerken). We bieden daarbij duurzaam geproduceerde systeemverven aan om het onderhoud mee uit te voeren.

Overheden

Als gemeente, provincie en Rijkswaterstaat ben je verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van gebouwen, bruggen, wegen, kunstwerken en ga zo maar door. En bij elk object spelen weer andere eisen en voorwaarden. NelfKoopmans adviseert overheden al jaren over het planmatig onderhouden van nagenoeg alle voorkomende objecten. We leveren daarbij verf en coatings die bijdragen aan effectief onderhoud met een lange levensduur.

Penitentiaire inrichtingen

Binnen de muren van gevangenissen, politiecellen, jeugdinrichtingen en TBS klinieken kan zich van alles afspelen. Het is belangrijk dat wanden en vloeren tegen een stootje kunnen en ook goed reinigbaar zijn. Immers, de veiligheid van gedetineerden, bewakers en bezoekers is in het geding.

Water, Telecom & Energie

Sluizen, pompstations, elektriciteitskasten, telecommasten en windmolens hebben allemaal één ding gemeen. Ze hebben het dag in, dag uit zwaar te verduren door de invloed van water en weer. Bovendien heeft schade en uitval direct flinke implicaties op de maatschappij. Goed onderhoud met duurzame oplossingen zorgt voor een hoge bestendigheid tegen deze invloeden, een laag onderhoudsinterval en hoge levensduur. We adviseren graag!

© NelfKoopmansd alle rechten voorbehouden 2024

Deze uiting wordt gedaan door NelfKoopmans groep. Indien deze leidt tot transacties (leveringen, bestellingen etc.), zullen deze tot stand komen tussen enerzijds de werk bv die de verfproducten, diensten etc. levert en/of factureert en anderzijds de partij die afneemt.
Zie Algemene voorwaarden